The Cloud Provider

The Cloud Provider
  • Pražská 483, 397 01 Písek

Spolupráce mezi společností Atos a The Cloud Provider

Video rozhovor se Solutions Architect společnosti Atos, Petrem Holanem, o přechodu společnosti Atos do VDC.

Přechodem do Virtuálního datového centra jsme získali

  • +20 % výkonnosti
  • +100 % rychlosti
  • -50 % nákladů

Ing. Vladek Šlezingr, CEO Atos:"Dobrý den, vítejte v Atosu, pojďte dál."

"Atos je globálním lídrem v oblasti digitální transformace s více než sto tisíci zaměstnanci a působí ve více než sedmdesáti zemích světa. Je evropskou jedničkou v oblasti kybernetické bezpečnosti, poskytování cloudových služeb a výpočetní techniky s vysokým výkonem, poskytuje end-to-end řešení na míru pro všechna průmyslová odvětví."

Rozhovor s Petrem Holanem, Solution Architect Atos

Co jsou vaše produkty?

Atos se především zaměřuje na poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou. Ve své podstatě systémového integrátora realizujeme našim zákazníkům End2End služby s využitím jak vlastních produktů a vlastních služeb, tak využíváme spolehlivé partnery jak lokálně působící, tak i v rámci nadnárodního partnerského programu. Zabýváme se kybernetickou bezpečností, poskytováním cloudových služeb a výpočetní techniky s vysokým výkonem, vývojem end-to-end řešení na míru pro všechna průmyslová odvětví, realizacemi SAPu, integračními a konzultačními službami.

Na jakém trhu působíte?

Atos nabízí své služby zákazníkům z nejrůznějších odvětví ať již se jedná o výrobní sektor, veřejnou správu a obranu, finanční sektor, energetiku či zdravotnictví. Atos má opravdu široké portfolio, spravované tak, aby mohlo cílit na širokou skupinu zákazníků a umožňovalo Atosu naplňovat své moto anaši misi důvěryhodného partnera na cestě digitální transformace.

V čem máte konkurenční výhodu oproti ostatním?

Výhodou je, že umíme dodat komplexní řešení pokrývající všechny oblasti IT, kde na všechna témata disponujeme dlouhou řadou certifikovaných odborníků. Máme širokou škálu partnerů - vendorů. Zároveň díky své velikosti jsme schopni efektivně využívat zkušenosti kolegů Atosu z jiných zemí, kde jsou kolegové se specifickou znalostí a dlouholetou zkušeností, a tedy i pestrým portfoliem služeb, které lze nabízet a dodávat i na lokálním trhu.

Kdy jste začínali v ČR?

Pod značkou Atos působíme na českém trhu od roku 2011, historicky však působení naší společnosti v ČR pod jinými názvy sahá až před rok 2000. Dříve jsme byli známi jako Siemens IT Solutions and Services a před tím jako Siemens Business Services, nicméně společnosti, které tvořily základ těchto týmů sahají ještě hlouběji do minulosti.

Jak vidíte svou budoucnost?

Motem a vizí Atosu je být důvěryhodným partnerem zákazníkům na jejich cestě digitální transformace. Naší misí je pomoci vytvářet budoucnost podoby informačního prostoru. Po celém světě Atos umožňuje svým zákazníkům a zaměstnancům, jakož i ostatním členům společností, aby žili, pracovali a rozvíjeli se udržitelně v bezpečném a dynamickém informačním prostoru. Na lokální úrovni chceme pokračovat v růstu, který aktuálně máme. Atos ČR patří k perspektivním členům Atos Střední a východní Evropa - chceme svoji roli potvrdit a posílit. Chceme nabízet služby s vysoce přidanou hodnotou svým zákazníkům lokálně, ale i napříč regionem.

Jak k tomu došlo, že jste se rozhodli pro změnu IT infrastruktury?

Hlavními důvody byl zastarávající nevyhovující hardware na pozadí infrastruktury a nejednoznačnost definice jeho správy. Z toho vyplývající nestabilita prostředí nebo nespolehlivé zálohování. V rámci obnovy a stabilizace infrastruktury byly zvažovány různé modely a přístupy, vybrána byla její virtualizace v externím datovém centru.

Jak jste se dozvěděli o Virtuálním datovém centru firmy TCPro?

TCPro zareagovalo na poptávku stavby virtuálního datového centra a infrastruktury a dokázalo nás přesvědčit přístupem i cenou o tom, že právě tam máme svoje servery zmigrovat. Ceníme si ochoty TCPro vše ukázat, vysvětlit a nastavit výhodné cenové podmínky. Platíme pouze za to, co skutečně v dané chvíli potřebujeme a infrastruktura se nám dynamicky přizpůsobuje.

Velice rádi jsme přivítali nabídku TCPro zavítat do Písku a podívat se jakým způsobem je naše infrastruktura spravována a zajištěna. Zabezpečení a profesionalita lidí, kteří se o ní starají, na nás udělalo veliký dojem. Děkujeme.

Jak proběhla příprava na migraci?

Pokud chcete uspět v takto velké akci, je potřeba přechod pojmout jako klasický, řízený projekt, se všemi potřebnými rolemi od manažerských po technické, a to včetně předprojektové fáze – definice projektového záměru, business case a další. Je potřeba myšlenku dobře prodat vlastníkům migrovaných zdrojů – vysvětlit proč se akce dělá, její přínosy a tím získat jejich podporu. Taktéž je potřeba mít podporu vedení. Musíte si předem zajistit všechny potřebné technické role v pravý čas. Zejména odborníky na sítě a systémové inženýry. Definovat včas požadavky na rozsah migrace, pravidla tvorby zdrojů v novém prostředí. To vše bez dopadu na běžící projekty a jejich potřeby v rámci dosluhujícího prostředí.

A migrace samotná?

Díky přípravě a předcházející osvětě byla celá akce ve firmě spíše vnímána pozitivně. Přispělo k tomu také relativně malé množství problémů. Když už se nějaké vyskytly, byly rychle vyřešeny i díky skvělé podpoře TCPro. Dodavatel virtuální infrastruktury chápal při celé akci důležitost a citlivost akce s ohledem na nutnost bezvýpadkového přechodu a migrace a maximálně se nám přizpůsoboval.

Změnila se nějak práce vašich vývojářů díky virtuálnímu datovému centru?

Optimalizovali jsme infrastrukturu jako celek – zbavili se nepotřebných zdrojů, objevili a vypořádali se se shadow IT, upravili pravidla poskytování služeb, modernizovali platformu jako celek, například zavedením kontejnerů a podobně. Tím se změnila i práce vývojářů a provozních týmů. Potřebné prostředky jsme připraveni alokovat dříve a dynamičtěji je uzpůsobovat vývojovým týmům. Spolu s optimalizací infrastruktury došlo i k jejímu zjednodušení. Servery nebyly přesunuty 1:1 ale vzali jsme akci jako příležitost výrazně inovovat postupy a technologie. Celkově vzato jde o dobré rozhodnutí, otevírající dveře novým možnostem vývoje, technologiím a operations postupům v krátkém čase.

Jaké další rozdíly před přechodem a po přechodu do VDC jste schopni popsat?

Opakované problémy se zastarávajícím hardware. Síťové výpadky. Výpadky elektrické energie. Obtížně měřitelné náklady. Nedostatečné definice odpovědností správy. Všeho toho jsme se zbavili.

Jak hodnotíte již více než rok spolupráce?

V podstatě nejsou žádné problémy s infrastrukturou, pokud jsou, tak provozní tým je řeší tak, že my, uživatelé o nich vůbec nevíme. To je pro normální běžnou práci to hlavní.

Měnili jste během roku nějak požadavky? Jak vám bylo vyhověno?

Měli jsme desítky požadavků na dodavatele, které se týkaly cloud prostředí, jeho správy, výkonu. Vždy šlo o požadavky spíše provozního charakteru a nikoliv zásadní problémy. I tak jsme řešení a odpovědi vždy obdrželi rychle a ve vysoké kvalitě.

Nelitujete svého rozhodnutí vzdát se vlastních serverů a přejít na virtuální datové centrum?

Určitě ne, došlo totiž ke zvýšení efektivity práce, protože se na prostředí můžeme spolehnout a případné změny či servisní požadavky jsou odbavovány svižně. Došlo k úspoře času, který byl nutný k definici nových zdrojů a řešení problémů. Byla to šance k revizi a optimalizaci infrastruktury a nastavení procesů. Aktuálně se řídíme procesy, které jsou účinné a má smysl je dodržovat. Zákazníci navíc těží z větší dynamiky, se kterou můžeme řešit jejich požadavky a tedy efektivněji realizovat jejich projekty.

Jste ochotni se o svoje zkušenosti podělit?

V každém případě, rádi pomůžeme s přípravou a řízením migrace do cloudu každému, kdo se na tuto dobrodružnou ale nesmírně zajímavou cestu chce vydat. Ať již jde o migraci infrastruktury jako celku či modernizaci jednotlivých aplikací pro cloud, naši odborníci se budou komukoliv rádi věnovat.

Copyright @2022 The Cloud Provider. Všechna práva vyhrazena