The Cloud Provider

The Cloud Provider
 • Pražská 483, 397 01 Písek

Výhody řešení IoT cloud

Univerzálnost řešení

Napojení komunikačních platforem, čidel a dalších koncových zařízení do jednoho systému bez ohledu na výrobce.

Plná automatizace

Monitoring, algoritmy pro vzdálenou diagnostiku, prediktivní údržba, vše bez nutnosti manuálních zásahů.

Kompletní řešení

Dodání, instalace a napojení koncových zařízení, customizace celého řešení dle potřeb zákazníka a kompletní zaškolení.

Přínosy IoT Cloud

IoT umožňuje neustálou kontrolu, ať se jedná o provoz, služby nebo objekty. Díky automatizaci získáváte přínosná data pro zlepšení fungování vaší organizace.

Přínosy IoT Cloud
 • Manažerské přínosy
  • Zvyšujte efektivitu - sběr, analýza a vyhodnocení dat probíhá automatizovaně v reálném čase s ohledem na prediktivní údržbu a okamžité řešení případných problémů.
  • Data jsou kdykoli přístupná pro jejich další zpracování pomocí vlastních softwarových nástrojů například pro Business Intelligence.
  • IoT Cloud je možné napojit na existující systémy ERP nebo servisní software.
  • Modularita systému zaručuje postupné rozšiřování bez nasčítávání nákladů na základ systému, platíte pouze za nové rozšíření.
  • Řešení je provozováno v nejmodernějším cloudu, nejsou tedy vyžadovány žádné dodatečné náklady na rozšíření stávající IT infrastruktury.
 • Finanční přínosy
  • Uspoříte náklady za provozní úkony pracovníků servisních oddělení.
  • Zlepšíte služby směrem ke koncovým zákazníkům díky systému monitoringu a včasného hlášení chyb.
  • Postupně rozšiřujte systém a tím uzpůsobíte náklady potřebám v daném okamžiku.
  • Vyhnete se nutnosti investice do rozšiřování stávající IT infrastruktury.
 • Provozní přínosy
  • Škálujte podle potřeby, platforma bez problémů funguje i při napojení senzorů v řádech tisíců.
  • Data pro jednotlivé projekty zařazujte do samostatných databází, zajistíte si tak vyšší přehlednost a následnou lepší využitelnost.
  • Efektivně plánujte servisní práce a výjezdy zaměstnanců technických oddělení.

Vlastnosti IoT Cloud

Díky IoT Cloud máte plně pod kontrolou své výrobní, skladovací, servisní či distribuční procesy. Všechny prvky řešení vám přizpůsobíme na míru. Platformu provozujeme v českém datovém centru s českou podporou 24/7/365.

Technické řešení

Řešení je postaveno na nejmodernějších otevřených technologiích, vysoké dostupnosti a maximální míře automatizace. Samozřejmostí je monitoring funkčnosti celého řešení v režimu 24/7/365.

Jasný přehled

Již v základu nabízíme otevřenou aplikaci Grafana, díky které můžete veškerá data vizualizovat v přehledných tabulkách, grafech a přednastavených nástěnkách. Přístup k výstupům máte kdykoli.

Vlastnosti IoT Cloud

Snadné propojení

Díky unikátnímu technickému konceptu lze naše řešení velice snadno napojit na vaše stávající informační či IoT systémy. Dokážeme snadno připojit i další čidla, například pro detekci otevřených dveří nebo spotřeby energií.

Dohled a servis

TCPro poskytuje kompletní servisní a technickou podporu prostřednictvím vlastního dohledového centra s ryze českým týmem, a to v režimu 24/7/365. Ihned vás upozorníme na případné problémy.

Nešetřete na řešení, šetřete na nákladech

Naše řešení je vhodné pro všechny obory a organizace. Automatizace, kontrola, řízení a vyhodnocování výrobních, skladovacích, servisních či distribučních procesů vám umožní snížit provozní náklady a optimalizovat lidské zdroje.

Potravinářství

Dodržování kvality

IFS/BRC

 • Monitoring teplot podle mezinárodních standardů pro potravinářské obory
 • Monitoring provozu kompresorů, chladících zařízení a celých prostor
 • Vzdálená kontrola pohybu osob, vstupů a odchodů z prostor

Průmysl 4.0

Včasná údržba

Predikce

 • Monitoring provozu strojů a sběr dat pro analýzu jejich spolehlivosti
 • Implementace algoritmu prediktivní údržby strojů s možností optimalizace servisů
 • Monitoring spotřeby energií, vody a tepla včetně analýzy vývoje veličin v čase

Facility Management

Efektivní provoz

Úspory

 • Monitoring spotřeby energií, vody a tepla včetně analýzy vývoje veličin v čase
 • Monitoring nestandardních odběrů a varování před únikem
 • Monitoring využití zasedacích místností a optimalizace využití kancelářských prostor

Pro koho je IoT Cloud vhodný?

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a řešení dohodneme vždy osobně na míru. Nenabízíme zbytečná měření, chceme vždy zákazníkovi reálně pomoct a zlepšit fungování.

Skladové areály

 • Sklady potravin
 • Sklady léků
 • Sklady s nutností sledování fyzikálních veličin

Potravinářský průmysl

 • Výrobci potravin
 • Pivovary
 • Bourárny a jatka
 • Výrobci a zpracovatelé masa a uzenin

Industry 4.0

 • Výrobní firmy
 • Organizace v těžebním průmyslu
 • Výrobci komponent do strojů v těžkém průmyslu

Facility management

 • Vlastníci a správci budov
 • Servisní organizace
 • Provozovatelé historických objektů

Veřejná správa

 • Budovy ve vlastnictví obcí, měst a krajů
 • Školy a školská zařízení
 • Parkoviště

Zdravotnictví

 • Lékárny
 • Ordinace a laboratoře
 • Sklady nemocnic

Často kladené otázky

Přečtěte si odpovědi na časté dotazy, které dostáváme ohledně použití cloudových technologií, řešení virtuální IT infrastruktury a využívání cloudových služeb.

FAQ The Cloud Provider
 • Budou naše různá čidla fungovat dál?

  Ano, naše platforma je schopna fungovat s libovolným systémem. Pro zpracování dat a jejich vizualizaci nezáleží na způsobu, jakým se data do systému dostala.

 • Jak je to s dobou pro uchovávání dat?

  Standardně nabízíme dobu 2 let pro uchování dat. Po této době jsou nejstarší data postupně mazána, jsou tedy vždy k dispozici data za poslední 2 roky zpětně. Dobu uložení dat lze prodloužit nebo si zákazník může data stáhnout a uložit na svoje zařízení.

 • Můžeme data exportovat nebo použít v jiném programu?

  Ano, data patří vám jako zákazníkovi a na jejich další zpracování není z naší strany žádné omezení kromě toho, že se do systému musíte přihlásit. Data lze buď exportovat do standardních formátů (CSV, XLS) nebo je možné je načítat přímo pomocí REST API rozhraní, například do reportovacího systému.

 • Můžeme připojit čidla vyrobená na míru?

  To není problém, pokud nám váš dodavatel předá popis formátu datové zprávy, kterou čidla odesílají. Obecně lze říci, že lze připojit jednoduše jakékoliv zařízení, které používá standardní datové formáty pro přenos tohoto typu zpráv, např. JSON. U složitějších případů záleží na ochotě dodavatele a na případné úpravě formátu dat podle našich a obecných doporučení.

 • Pomůžete nám se studií proveditelnosti a výběrem čidel?

  Ano, spolupracujeme s výrobci a dodavateli hardware a spolu s nimi umíme navrhnout vhodná zařízení. Pokud nelze řešení postavit na již vyráběných zařízeních, dokážeme navrhnout nové zařízení pro potřebu zákazníka (vývoj na zakázku). Výhoda je v tom, že navrhujeme společně hardware, k tomu odpovídající firmware a zároveň i strukturu dat optimalizovanou pro dané potřeby a pro další zpracování. Dále přihlížíme k tomu, aby množství přenášených dat bylo optimalizováno, a tedy nedocházelo k přenosu a ukládání redundantních dat, za které by zákazník musel zbytečně platit.

Reference klientů

Našim zákazníkům přinášíme řešení pro oblast IoT. Přečtěte si, jak jim IoT pomáhá a jaké problémy jsme jim pomohli vyřešit.

Copyright @2021 The Cloud Provider. Všechna práva vyhrazena